Начало Библиотека

Библиотека

Библиотеката при ОНЧ „Антон Страшимиров” има над 80 –годишна история и е една от най-старите столични читалищни библиотеки. Тя обслужва жителите на кв.”Иван Асен II” и част от живеещите в комплекс „Яворов” в района от СУ”Климент Охридски” до бул. „Ситняково” .Работещите в квартала също са потенциални наши читатели.

Читалищните библиотеки са първите създадени у нас преди 150 години библиотеки, призвани да служат на най-широките обществени среди. В по-съвременен план те се характеризират винаги като общообразователни библиотеки, обслужващи населението по местоживеене.

Усилията ни са насочени към осигуряване на равен достъп на всички категории население. Стремим се към още по-добро обслужване на читателите. Модернизиране на библиотеката и извършване на информационни услуги,увеличаване на читателската маса са сред основните ни задачи.За увеличаване на библиотечния фонд разчитаме както на сумите,гласувани от Настоятелството за закупуване на нови книги,така и на щедри дарители,наши съкварталци.Не на последно място стои задачата за обучение на библиотекарите като информационни посредници.

Към началото на 2019 г. библиотечният фонд е 31 954/ тридесет и една хиляди деветстотин петдесет и четири / рег. еденици. Новонабавената литература за 2018г. е 290 тома.

 
Начало Библиотека