Начало Кино

Днес в салона на кино „ Влайкова” се прожектират филми, изнасят се концерти, лектории, литературни четения и събрания.

На витрините на читалището - кино „ Влайкова” можете да видите изложби посветени на исторически дати /предстоящите изложби ще бъдат предварително обявени в сайта/.

Начало Кино